Information about RMIT

Đôi nét về RMIT

RMIT là một trường đại học kỹ thuật và thiết kế toàn cầu và là một học viện cấp ba lớn nhất ở Úc. Trường Đại Học này nổi tiếng quốc tế về sự ưu tú trong lãnh vực giáo dục thực tiễn và việc nghiên cứu nhắm vào kết quả.

RMIT là trường dẫn đầu về kỹ thuật, thiết kế, doanh thương toàn cầu, truyền thông, các cộng đồng toàn cầu, các giải pháp y tế, và các đặc tính lâu bền của đô thị. Chúng tôi được xếp hạng trong số 100 trường đại học hàng đầu trên thế giới về lãnh vực kỹ thuật và công nghệ theo Bảng Xếp Hạng các Trường Đại Học Thế Giới năm 2010 (2010 QS World University Rankings).

RMIT có 3 học sở tại Melbourne, Úc Đại Lợi, và 2 học sở tại Việt Nam. Chúng tôi giảng dạy các chương trình qua các đối tác tại Tân Gia Ba, Hồng Kông, Hoa Lục, Mã Lai Á, Ấn Độ và Âu Châu. Chúng tôi có những quan hệ hợp tác về nghiên cứu và công nghiệp trên khắp đại lục.

Có 30.000 sinh viên du học trong tổng số 74.000 sinh viên của Trường, trong đó 17.000 sinh viên được giảng dạy tại ngoại quốc (gần 6.000 người tại Việt Nam).

Muốn tìm danh sách các chương trình dành sẵn cho sinh viên du học của chúng tôi, xin truy cập trang mạng Programs and Fees (Các Chương Trình và Lệ Phí) (chỉ bằng tiếng Anh).

Au Duong Tri

Au Duong Tri, Việt Nam

Cử Nhân Công Nghệ Thông Tin (Lập Trình Ứng Dụng)

‘Tôi đang nhắm tới việc trở thành nhân viên quản lý nhu liệu hoặc nghiên cứu và phát triển. Văn bằng RMIT của tôi sẽ dẫn dắt tới công việc đầu tiên trong đường hướng sự nghiệp của mình.

RMIT là một trong những trường đại học tốt nhất ở Úc. Đội ngũ nhân viên giảng dạy rất hữu ích và tích cực, và các tiện nghi cũng rất tuyệt vời. Các sinh viên ngành khoa học và công nghệ vi tính có các phòng vi tính riêng ngoài các phòng vi tính bình thường.